Essinge Konferenscenter GDPR
 

Nu stärks skyddet av dina personuppgifter

Som kund hos Essinge Konferenscenter är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vad är personuppgifter?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: namn, bilder, adress, telefonnummer med mera.

Vad har vi uppgifterna till?
Essinge Konferenscenter hanterar en del av dina personuppgifter i vårt bokningssystem och på vår webb. Det innehåller bland annat ditt namn, företag, telefonnummer, adress och email.

Vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen är att
• fullgöra ett avtal, såsom konferenser, kongresser, fester och event
• förbättra din kundupplevelse
• skicka nyhetsbrev
• upprätthålla en relation med befintliga och tidigare kunder

Hur hanterar vi uppgifterna?
Essinge Konferenscenter är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Det innebär bland annat att vi ser till att
• ha ett tydligt syfte
• ha en rättslig grund
• skydda uppgifterna

Inom ramen för vår service som konferenscenter kan det ibland vara nödvändigt att lämna ut uppgifter till samarbetspartners, t.ex. restaurang eller i samband med transporter.

Vi säkerställer även att samarbetspartners uppfyller dataskyddsförordningen
Som kund har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära rättelse och komplettering om personuppgifterna är ofullständiga. Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig som kund att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in.